Disclaimer

Spaaronline kan niet instaan voor de juistheid van de op de website spaaronline.be voorkomende gegevens. Spaaronline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website weergegeven gegevens. Aan de informatie op spaaronline.be kunnen geen rechten worden ontleend.

Producten aanvragen

Het ontvangen en afhandelen van aanvragen wordt verzorgd door de diverse banken en andere financiële instellingen. Spaaronline heeft hier geen invloed op en de volledige verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de desbetreffende financiële instelling.

Financiële disclaimer

Spaaronline is geen financieel adviseur en levert u dan ook geen financieel advies. Wilt u een financieel advies neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner of andere specialist.

Spaaronline is in haar oordeel niet onafhankelijk. Van een aantal financiële instellingen wordt een provisie ontvangen. De provisie wordt bijna altijd bepaald op basis van een vergoeding per nieuwe klant. Spaaronline tracht met zoveel mogelijk aanbieders afspraken te maken en de verschillen in vergoeding klein te houden om de onafhankelijkheid te waarborgen.

Spaaronline staat niet in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Lees altijd eerst de voorwaarden door voordat u een financieel product koopt. Lees altijd eerst de financiële bijsluiter. Financiële producten dienen met zorg te worden gebruikt. Het verkeerd omgaan met spaarrekeningen of andere financiële producten kan u in geldproblemen brengen. Ga verantwoord om met uw geld.

dirk.folkerts@netcapital.eu