Hoe zijn mijn spaarrekening en mijn geld beschermd?

Jeroen Geuens

07/12/2021

Belgen blijven sparen en het bedrag op alle spaarrekeningen samen zit bijna aan 300 miljard euro. Het is dus belangrijk zeker te zijn dat al dat geld veilig is.

Bij iedere gezondheidscrisis of andere onzekere periode herontdekken mensen hun spaarrekening. Paradoxaal genoeg heeft sparen nog nooit zo weinig opgebracht. De rentetarieven waren nog nooit zo laag.

Lees: Waarom sparen mensen ondanks nul rente?

De spaarrekening blijft de meest veilige en voorzichtige financiële investering blijft. Daarnaast is zo'n rekening toegankelijk en meestal gratis. Ze biedt soms ook fiscaal voordeel. Je kunt altijd aan je geld zonder dat je je hoeft af te vragen of je je beleggingen moet verkopen.

Is mijn spaargeld veilig?

De Belg vertrouwt zijn bank als hij zijn geld op een spaarrekening zet. De laatste jaren blijkt echter dat de financiële sector ook ernstige crises kan doormaken en dat banken kunnen falen.

Je geld wordt beschermd door het depositogarantiefonds. Alle banken moeten zich daarbij aansluiten. Het garandeert de terugbetaling van geld op zicht-, spaar- en termijnrekeningen als een bank of verzekeraar failliet gaat. Je kapitaal is veilig tot 100.000 euro per instelling en per persoon. Als je meer hebt kun je het dus beter verdelen over verschillende banken.

Let wel op: niet alle banken in België vallen onder het garantiefonds. Sommige buitenlandse buitenlandse banken die hier actief zijn hebben zich aangesloten bij het garantiefonds in hun land. Ze betalen regelmatig een premie aan de depositogarantiefondsen in de landen waarin ze gevestigd zijn.

De betrouwbaarheid van een buitenlandse garantie hangt af van de financiële draagkracht van dat land. Informeer je dus voor je je geld belegt in een buitenlandse instelling.

Tot welk bedrag is je geld beschermd?

Als een bank failliet gaat is je geld beschermd tot 100.000 euro persoon. Voor koppels is dat dus 200.000 euro. Dat is het totaalbedrag dat je bij een specifieke bank hebt, ook als je verschillende rekeningen hebt zoals een zicht-, een spaar- en een termijnrekening.

Spaarders moeten wel opletten omdat de garantie van toepassing is per bankgroep. Klanten van BNP Paribas Fortis en Hello Bank! zijn bijvoorbeeld maar één keer gedekt tot 100.000 euro omdat Hello Bank! de mobiele bank is van BNP.

Wat als je meer hebt dan 100.000 euro?

Alleen de eerste 100.000 euro worden terugbetaald. Je kunt wel je recht als schuldeiser uitoefenen en een procedure opstarten bij een rechtbank of een verdedigingsvereniging. Dat kan wel lang duren en het is duur.

Als je samen met je partner een rekening hebt heeft ieder van jullie recht op een vergoeding tot 100.000 euro. Men gaat ervan uit dat het vermogen op de rekening gelijk verdeeld is onder koppels. Als je bijvoorbeeld 120.000 euro op een gezamenlijke rekening hebt krijgt elk 60.000 euro bij een faillissement.

Minderjarigen profiteren ook van het depositogarantiestelsel.

Wat als je vreemde valuta hebt?

Het depositogarantiestelsel geldt voor euro's en andere valuta. De betalingen gebeuren wel altijd in euro. De wisselkoers wordt berekend op basis van de referentiekoersen van de Europese Centrale Bank op datum van het faillissementsvonnis of op de datum van de beslissing tot uitkering van het garantiefonds.

Let ook hier op: als je aandelen heb in vreemde valuta worden die niet getroffen door een faillissement. Ook niet in euro. Je kunt ze dan laten overschrijven naar een beleggersrekening bij een andere bank.

(Door Jeroen Geuens, 7 december 2021.)

Lees ook