Hoe worden basisrente en getrouwheidspremie berekend?

Jeroen Geuens

24/05/2022

Als je je geld op een gereglementeerde spaarrekening zet verzamel je basisrente en getrouwheidspremie. Wat is het verschil tussen die twee en hoe berekent de bank ze? En wat met niet-gereglementeerde spaarrekeningen?

Kort gezegd kun je op twee manieren sparen: of op een gereglementeerde of op een niet-gereglementeerde spaarrekening. Het grootste verschil tussen de twee is dat je op een gereglementeerde rekening twee rentes krijgt — basisrente en getrouwheidspremie — en op een niet-gereglementeerde rekening één.

Wat is basisrente?

Je krijgt een vergoeding per dag dat je geld op je spaarrekening staat. Die vergoeding is een percentage op jaarbasis en je krijgt ze één keer per jaar op je rekening. Gewoonlijk is dat met nieuwjaar.

De bank berekent de basisrente wel per dag en over de hele periode dat je geld op je rekening staat. Je verdient basisrente (ten laatste) vanaf de dag na de storting tot wanneer je je geld van je rekening haalt.

De bank mag de rente iedere dag aanpassen zolang ze je daarover een bericht stuurt. De nieuwe rente geldt dan voor de toekomst.

Rekenvoorbeeld

Je stort op 1 juli 1.000 euro en de basisrente voor dat jaar is 0,10%. Op een heel jaar zou je 1 euro rente verdienen. Omdat je nu maar een half jaar spaarde krijg ook maar een halve euro.

Wat is getrouwheidspremie?

Je krijgt pas getrouwheidspremie wanneer je je spaargeld twaalf maanden aan een stuk op je rekening laat staan. Je kunt het zien als een beloning voor trouwe spaarders. Net als bij de basisrente drukt de bank de premie uit als een percentage op jaarbasis.

Dat percentage staat een jaar vast wanneer je je geld stort. De bank kan het tussendoor dus niet aanpassen zoals bij de basisrente.

Je krijgt je getrouwheidspremie regelmatiger dan je basisrente. Die krijg je één keer per jaar. Je getrouwheidspremie krijg je gewoonlijk op de eerste van elk kwartaal.

Net als bij de basisrente berekent de bank getrouwheidspremie (ten laatste) vanaf de dag na de storting tot wanneer je je geld van je rekening haalt. Als je dat doet moet de bank ervan uitgaan dat je eerst je laatste stortingen terugvraagt — de bedragen waarop je de minste toekomstige rente misloopt.

Rekenvoorbeeld

Op 1 oktober stort je 1.000 euro op je spaarrekening. De basisrente van die rekening is 0,10% en de getrouwheidspremie 0,50%. Op 1 januari krijg je alleen basisrente omdat het geld maar drie maanden op je rekening heeft gestaan. In dit geval is dat 25 cent.

Op 1 oktober van het volgende jaar krijg je wel getrouwheidspremie. Op deze rekening is dat 5 euro. Die krijg je op de eerste van het volgende kwartaal en vanaf dan verdien je er ook basisrente en getrouwheidspremie op.

Waarom is er verschil?

Banken zoeken een voorspelbare inkomstenstroom die ze kunnen beleggen en investeren of waarmee ze leningen kunnen uitschrijven. De basisrente en de getrouwheidspremie zijn twee beloningen. De rente krijg je omdat je je geld aan de bank geeft en de premie omdat de bank meer zekerheid heeft op langere termijn.

De twee percentages kunnen een goede parameter zijn wanneer je een spaarrekening kiest. Als je maximaal een jaar wil sparen is een rekening met een hoge basisrente belangrijk. Als je je geld langer dan een jaar kunt laten staan is een hoge getrouwheidspremie beter.

Wat met niet-gereglementeerde spaarrekeningen?

Op zo'n rekening krijg je geen getrouwheidspremie. Ze heeft één rentevoet die geldt vanaf de dag van je storting. Het grootste verschil tussen gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekeningen is dat je op rente van een niet-gereglementeerde rekening roerende voorheffing betaalt. Dat is een percentage dat de bank aan de bron afhoudt.

Als je niet-gereglementeerde spaarrekeningen wil vergelijken kijk je daarom het best naar de nettorentevoet. Daar is de roerende voorheffing al afgehouden en zo weet je welke rente je echt krijgt. De afgehouden rente hoef je trouwens niet aan te geven in je belastingaangifte.

De rente op een gereglementeerde spaarrekening is tot een bepaald bedrag vrijgesteld van roerende voorheffing of belastingen. Gezamenlijke spaarrekeningen van getrouwde of wettelijk samenwonende koppels mogen twee keer zo veel rente krijgen. Als je meer krijgt dan het wettelijk maximum houdt de bank roerende voorheffing af van het deel boven die drempel.

Vergelijken

Als je spaarrekeningen vergelijkt hou je het best rekening met deze variabelen:

  • de basisrente en getrouwheidspremie;
  • of het een (niet-)gereglementeerde spaarrekening is en of je dus roerende voorheffing betaalt;
  • de eventuele kosten van de rekening. Die vind je in de informatiefiche die je bij elke (spaar)rekening krijgt.

(Door Jeroen Geuens, 24 mei 2022.)

Lees ook