Hoeveel spaargeld heeft de gemiddelde Belg?

Jeroen Geuens

15/12/2020

Er zijn verschillende redenen om een spaarpot bij te houden. De ene spaart voor ‘later’, de ander spaart voor onvoorziene uitgaven en een derde spaart voor een grote reis. Hoeveel zetten we dan opzij?

Statistiek Vlaanderen keek in de cijfers van de Belgische Nationale Bank en die van Eurostat. De cijfers uit dat onderzoek komen uit 2017.

Totale consumptie

In totaal gaf het Vlaamse gewest in 2017 196 miljard euro uit. Dat zijn de uitgaven van alle huishoudens, vzw’s en de overheid samen. Vlaamse huishoudens spendeerden 66% van dat bedrag, de overheid 30% en vzw’s de rest.

Die uitgaven stegen de afgelopen jaren. In 2009 was die stijging minder door de financiële crisis; in totaal gingen de Vlaamse uitgaven tussen 2003 en 2017 met 61% omhoog.

Vlaamse gezinnen geven het meest uit aan huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen, voedingsmiddelen en drank, transport en recreatie en cultuur.

Bijna 300 miljard gespaard

Tussen 2003 en 2009 spaarden Vlamingen steeds meer: in 2003 was het iets meer dan 21 miljard euro en tot 2009 steeg dat bedrag naar een kleine 30 miljard euro.

Sinds de financiële crisis sparen Vlaamse huishoudens steeds minder. In 2017 was dat 23 miljard euro bruto. Ook in het Brusselse en het Waalse gewest was 2009 het beste spaarjaar.

Toch gaan de totale cijfers omhoog: in 2008 stond er net minder dan 150 miljard euro op Belgische spaarrekeningen; dit jaar (2020) is dat bijna verdubbeld naar 289,5 miljard euro.

Daarnaast zit er 2,1 miljard spaargeld in volksleningen. Vermogensbeheerders beheren zo’n 332,1 miljard euro en 20,7% van ons spaargeld zit in duurzame fondsen. Tot slot doen 1,7 miljoen mensen aan pensioensparen.

Wel beter dan andere gewesten

In 2017 was de Vlaamse bruto spaarquote 14,7%. Dat is de verhouding tussen wat we bruto sparen en het bruto beschikbaar inkomen plus pensioenrechtenopbouw. De spaarquote steeg tot 22,7% in 2009 en daalde sindsdien.

In het Brusselse gewest daalde de quote tussen 2009 en 2017 van 11,8% naar 6,7%; in het Waalse gewest daalde hij van 12,3% in 2009 naar 8,5% in 2017.

Buurlanden doen het nog beter

Onze buurlanden sparen gemiddeld meer: in Duitsland en Nederland is de bruto spaarquote net meer dan 15%. Alleen Frankrijk heeft een iets lagere quote dan Vlaanderen.

Vlaanderen doet het met 14,7% wel beter dan de Belgische spaarquote: die was 12,1%.

(Door Jeroen Geuens, 15 december 2020. Bron: Statistiek Vlaanderen, Febelfin.)

Lees ook