Veel mensen sparen niet. Waarom?

Jeroen Geuens

22/12/2020

Dat Belgen sparen, en veel, is geen verrassing. Al zijn er ook die niet kunnen of willen sparen. Wie spaart het meest of het minst? Spaarrekeningopenen zocht het uit.

Wikifin, het financiëlevoorlichtingprogramma van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), onderzocht de Belgische spaargewoonten al in 2017. Uit dat onderzoek bleek dat 2/3 van de Belgen spaarde. De rest kon niet sparen of spaarde bewust niet.

Wie spaart (het meest)?

Van de hele bevolking spaarden de 35- tot 44-jarigen het minst, samen met de 65-plussers. En amper de helft van de 65-plussers spaarde.

Van de 35- tot 44-jarigen spaarde 13% elke maand 50 euro of minder. 23% spaarde tussen 50 en 250 euro, 11% tussen 250 en 750 euro en 5% spaarde meer dan 750 euro. 40% spaarde niet en 8% had geen idee of hij spaarde en hoeveel.

De Belg spaarde gemiddeld 326,5 euro per maand of 3.918 euro per jaar. Dat deed hij vooral om zich in te dekken tegen onverwachte kosten of gewoon om een reserve te hebben voor hobby’s, reizen of andere persoonlijke aankopen.

Heeft de Belg genoeg reserve?

De helft van de ondervraagden vond van niet. Ze hadden helemaal geen of een te kleine pot. Ze wilden meer dan twee maandlonen op hun spaarrekening; 41% had dat er ook op staan. 29% had minder dan een maandloon op zijn rekening.

44% van de ondervraagden was ontevreden over zijn spaargedrag en over het bedrag op zijn spaarrekening. De ontevredenheid zat vooral bij de 25- tot 34-jarigen en bij de 35- tot 44-jarigen. Van die groepen hadden veel mensen te weinig geld om te sparen of ze gaven te veel uit.

Veel geld en toch onzeker

Opvallend was dat de ondervraagden die wél spaarden onzeker waren over hun financiële toekomst. De helft van alle spaarders had een negatief gevoel bij zijn spaargedrag.

De meerderheid gaf in het onderzoek aan dat ze zich gefrustreerd voelden omdat ze onmogelijk meer konden sparen, terwijl ze dat wel wilden. Anderen gaven te veel uit om te kunnen sparen.

30% van de niet-spaarders accepteerde zijn situatie. Veelgehoorde klachten waren dat ze er toch niets aan konden doen en dat spaargeld niks meer opbrengt.

Is het de moeite om over te stappen?

Amper 40% doet moeite om een betere spaarrekening te vinden. De meeste spaarders vinden dat ze goed zitten bij hun bank. 44% van de ondervraagden zei dat ze pas over zouden stappen bij een renteverschil van minstens 3%.

(Door Jeroen Geuens, 22 december 2020. Bron: Wikifin.)

Lees ook